Hier bent u: Huiselijk geweld > Wat is huiselijk geweld?

Wat is huiselijk geweld?

‘Het gaat wel weer over’

De eerste keer dat hij me sloeg, had hij meteen spijt. Vergeef me, smeekte hij.
Ik dacht dat het eenmalig was. De tweede keer kwam het door de stress op zijn
 werk. De keer daarna was het eten niet lekker. Het gaat wel weer over, dacht ik.
Maar het ging niet over....

Je houdt nog van hem. Hij is de vader van je kinderen. Het is mijn schuld, denk je. Redenen genoeg om niets te doen, maar niets doen is geen oplossing.

Eén op de vijf vrouwen is slachtoffer van huiselijk geweld: slaan, vernederen, geen contact mogen hebben met anderen. Vaak durven vrouwen er niet over te praten. Ze houden het verborgen voor de buitenwereld. Huiselijk geweld is lichamelijk, seksueel of geestelijk geweld dat door iemand uit de huiselijke kring (gezin, familie, huisvrienden, ex-partners) van het slachtoffer wordt gepleegd. Met andere woorden het geweld dat zich achter de voordeur bevindt. Huiselijk geweld heeft een enorme invloed op het hele gezin, ook op de kinderen. Zelfs als ze niet zelf geslagen worden, maar het geweld vanaf de zijlijn ervaren. Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor.
Veel kinderen uit gezinnen waar geweld een belangrijke rol speelt, lopen het risico om later opnieuw mishandeld te worden of gaan soms zelf anderen mishandelen. Vrouwen kunnen psychische problematiek ontwikkelen, gedragen zich vaak angstig en teruggetrokken, kunnen veel lichamelijke klachten ontwikkelen en zijn vaak eenzaam door het sociale isolement waarin ze zich bevinden. Vrouwen die eenmaal in een geweldsrelatie zaten, lopen een vergroot risico in een volgende relatie opnieuw mishandeld te worden.

Er zijn verschillende soorten huiselijk geweld, zoals:

 • Lichamelijk geweld.
  Enkele voorbeelden van lichamelijk geweld kunnen zijn slaan en schoppen door de partner. Ook het gebruik van voorwerpen en wapens om de ander lichamelijk letsel toe te brengen vallen onder deze categorie.
 • Geestelijk geweld en/of verwaarlozing.
  Vormen van geestelijk geweld kunnen zijn, bedreigingen aan het adres van de partner, kinderen of andere dierbaren. Kleineren, vernederen en dwingen tot dingen die je niet wilt, vallen ook onder deze categorie. Ook als je partner je isoleert van je dierbaren, door te laten merken dat hij/zij het niet "leuk" vindt dat je met anderen omgaat, is een vorm van geestelijk geweld. Daarbij is negeren en niet tegen je willen praten ook een vorm van geestelijk geweld.
 • Seksueel geweld.
  Seksueel geweld en huiselijk geweld gaan vaak samen, je kunt het idee hebben dat je geen seks kunt weigeren om een uitbarsting te voorkomen. Het kan ook zijn dat je tegen je zin seksuele handelingen moet verrichten of moet ondergaan.
 • Financiële uitbuiting.
 • Schending van rechten.
Incidentmelding of aangifte
Slachtoffers, getuigen, buren, vrienden, familie kunnen huiselijk geweld melden bij de politie of daarvan aangifte doen op het wijkbureau. Bij een telefonische melding zal het callcenter van de politie een eerste inschatting maken of het hier al dan niet een spoedincident betreft en zal alle meldingen van huiselijk geweld onmiddellijk doorschakelen naar de meldkamer. De tweede filter is de meldkamer, die beslist of er een eenheid van de surveillancedienst naar het adres gaat om te kijken wat er exact aan de hand is.

Praat met iemand die begrijpt wat je voelt. Bel of mail ons!

Door rechtsboven aan de pagina op de DRIEHOEK te klikken zal de pagina omgezet worden naar een GOOGLE pagina, voor het geval dat je niet wilt dat anderen merken dat je onze web site hebt bezocht. Dit geldt voor alle pagina's, maar denk eraan dat je bezoek aan onze site nog wel terug te vinden is in de geschiedenis op je computer!

Tegen Haar Wil
(0592) 34 74 44
E info@tegenhaarwil.nl
Privacy Statement
Disclaimer

© 2019 Tegen Haar Wil