Hier bent u: Stalking

Stalking

‘Hij was overal waar ik keek’

Hij belde soms veertig keer op een dag. Dreigde dat hij mijn familie
wat aan zou doen als ik niet bij hem terugkwam. Hij achtervolgde me,
stuurde me cadeautjes. Ik durfde niet meer alleen thuis te zijn of over
straat te lopen. Hij was er altijd en overal.

Hij laat je niet met rust; je ex-partner, zijn vrienden, of een onbekende. Hij maakt je bang. Je voelt je nergens meer veilig. Je slaapt slecht.

Als iemand je stalkt of belaagt, heeft dat een enorme impact op je leven.
Blijf er niet mee zitten, praat erover.
Bij ons kun jij je verhaal kwijt. Wij kunnen je helpen met tips en vragen.

Wat is stalking?
Stalking is een misdrijf waarbij het slachtoffer systematisch (meer dan een keer) door de pleger wordt lastig gevallen. De handelingen zoals, telefoneren of het sturen van bloemen of brieven, zijn op zichzelf wettelijk toegestaan. Alleen is het de relatie tussen deze handelingen die maakt dat het slachtoffer ervan te lijden heeft.
De letterlijke omschrijving van stalking die in het wetboek staat is: Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op een ander zijn/haar persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen, wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Wat kun je zelf doen?
Wanneer je gestalkt wordt, voel je je meestal machteloos. Het is een directe inbreuk op je privacy en dat kan zeer beangstigend zijn. Toch kun je maatregelen nemen om de ongewenste aandacht te bestrijden. Hieronder vindt je een aantal tips:

 • Reageer op geen enkele manier op de stalker
 • Beantwoord geen smsjes of e-mails.
 • Stuur brieven en kaarten ongeopend terug.
 • Stel je directe omgeving op de hoogte van het feit dat je wordt lastiggevallen en vraag of ze geen enkele informatie willen doorgeven aan de stalker
 • Stel je werk/school/sociale dienst op de hoogte van het feit dat je wordt gestalkt en vraag of ze geen enkele informatie willen doorgeven aan de stalker
 • Neem een geheim telefoonnummer, mobiel nummer en e-mailadres.
 • Vermijd situaties waar je alleen bent of alleen heen moet.
 • Programmeer je telefoon voor met het nummer 112 (alarmnummer) en 0900-8844 (politie)
 • Plaats een grote/sterke lamp met bewegingsmelder bij voor- en achterdeur.
Melding/aangifte                                                                                                                          Wanneer je wordt gestalkt, kun je aangifte doen bij de politie. Aangifte houdt in dat je je verhaal aan de politie vertelt en zij zullen naar aanleiding van jouw aangifte een onderzoek instellen. Wanneer je deze stap te groot vindt, kun je een melding maken bij de politie. De politie maakt wel een verslag van je verhaal, maar zal geen onderzoek instellen. Het is een manier om de politie op de hoogte te stellen van jouw situatie, zonder verdere gevolgen voor jou en de stalker(s).

Wanneer je besluit om (in de toekomst) melding of aangifte te doen bij de politie, kun je jezelf en de politie alvast goed op weg helpen door de handelingen van de stalker vast te leggen.
Hieronder vindt je een aantal tips:

 • Neem alle telefoongesprekken op en bewaar berichten van voicemail of antwoordapparaat.
 • Bewaar alle brieven en kaartjes.
 • Bewaar alle smsjes en e-mails.
 • Leg alle gebeurtenissen met betrekking tot de stalking zo gedetailleerd mogelijk vast.
 • Bewaar bewijzen en maak foto's van door de stalker aangebrachte schade.
 • Draag een fototoestel of videocamera bij je.
 • Houdt een logboek bij waarin alle gebeurtenissen, de datum, het tijdstip en de plaats van het gebeurde wordt genoteerd.
 • Probeer getuigenverklaringen te vinden van de zaken die gebeuren.
 • Voor ondersteuning kun je contact opnemen met slachtofferhulp en/of maatschappelijk werk bij jou in de buurt.
 • Vraag naar een vaste contactpersoon bij de politie om melding te doen van de voorvallen die plaats vinden.

Door rechtsboven aan de pagina op de DRIEHOEK te klikken zal de pagina omgezet worden naar een GOOGLE pagina, voor het geval dat je niet wilt dat anderen merken dat je onze web site hebt bezocht. Dit geldt voor alle pagina's, maar denk eraan dat je bezoek aan onze site nog wel terug te vinden is in de geschiedenis op je computer!


Tegen Haar Wil
(0592) 34 74 44
E info@tegenhaarwil.nl
Privacy Statement
Disclaimer

© 2019 Tegen Haar Wil