Hier bent u: Boekenpagina

Boeken

 
 
 

Het beste van wat we hebben ( door Griet op de Beeck)

Dit boek is een eerste deel van een trilogie. In deze boeken wil de schrijfster het thema incest vanuit verschillende perspectieven beschrijven. Bij de aankondiging van dit boek is de schrijfster naar buiten getreden met haar persoonlijke betrokkenheid bij dit thema. Zij werd door haar vader op jonge leeftijd misbruikt. Om de vicieuze cirkel van schaamte te doorbreken, waarbij ook altijd de angst bestaat om niet geloofd te worden, heeft ze besloten dit feit naar buiten te brengen. In het boek vinden we ook de aansporing terug om een geheim sneller naar buiten te brengen. Het is erg mooi geschreven.

ISBN:  97890 4462 9378

 

 Als je de woorden weet (overleven met een familiegeheim) door Gèrina van der Gugten

"Als je de woorden weet" is een in heldere taal en met vaart geschreven roman over incest. In dit waargebeurde verhaal ligt de nadruk op wat de gevolgen zijn van het stilzwijgen van seksueel misbruik binnen de familiekring.

De autobiografische roman "Als je de woorden weet" gaat over Emma die opgroeit in een Gereformeerd gezin met vier broers. Rond haar elfde begint het misbruik door haar oom. Hoe komt het dat ze hierover niets vertelt en het later zo ver weg stopt dat het lijkt te zijn vergeten?

Emma volgt een heel traject in de hulpverlening, waarbij uiteindelijk haar herinneringen terugkomen en ze de woorden vindt, om daarna het misbruik voorzichtig binnen de familiaire kring bespreekbaar te maken. We zien welke overlevingsmechanismen de gezinsleden hanteren om met het geheim om te kunnen gaan. Iedereen in het gezin is slachtoffer van het wegkijken en het niet benoemen van de pijn, en zo blijkt, al generaties lang.

ISBN: 978-94-92020-21-5

 

Bestaansleegte (hoe hechting leegte overwint) door Monique de Hey

'Bestaansleegte' gaat over twee leegtes waar we ons voortdurend tussen bewegen en die een cruciale rol spelen in ons leven. Het is een spanningsveld tussen bestaan en niet-bestaan, tussen het vormen van een identiteit en de angst om deze te verliezen. We staan er niet altijd bij stil, maar met een identiteit houden we ons staande in het leven. Helaas zijn er ook mensen die hier geen evenwicht in kunnen vinden. Veelal omdat zij in de kinderjaren onvoldoende kans hebben gehad een zelfgevoel te vormen in een veilige hechting. Dit kan een voedingsbodem zijn voor psychiatrische nood en leiden tot bestaansleegte. Monique de Heij beschrijft deze leegte als een bewustzijnstoestand waarin zowel de identiteit, de overlevingsstijl als de bezieling dreigen op te lossen.De auteur doet dit door autobiografische elementen, filosofische beschouwingen en praktijkvoorbeelden af te wisselen.

Het boek kan zowel hulpverlener als hulpvragers meer inzichten geven.

Monique de Heij heeft een Praktijk voor Integratieve Psychotherapie

 ISBN: 978-90-5972-795-3

 

Gegrepen, door Femke Ekelhof

Indrukwekkend, autobiografisch verhaal van Femke Ekelhof over een meisje van 12 jaar dat wordt verkracht. Ze durft er niet over te praten. Haar omgeving heeft geen idee wat er allemaal in haar omgaat en doet wat hen het  beste lijkt. Maar dat is niet de hulp die ze nodig heeft. Het meisje gaat zelf op zoek naar veiligheid en krijgt helaas opnieuw te maken met geweld. Vaak zwijgen mensen die geweld is aangedaan. Ook Femke deed dat jarenlang. Het was tijd om de stilte te doorbreken, zoals ze schrijft op haar website www.doorbreekdestilte.nl.

ISBN: 9789065236227.

 

Digitaal magazine

Fier is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld tegen vrouwen in afhankelijkheidsrelaties. Zij willen geweld stoppen en voorkomen. Ook bieden ze hulp bij de gevolgen van geweld. Zij richten zich hierbij op vrouwen, jongeren en kinderen. In het kader van de Internationale Vrouwendag hebben zij een aantal verhalen gebundeld van meisjes en vrouwen die de geweldscirkel hebben weten te doorbreken. Eén van de vrouwen verwoordde het als volgt: 

‘Het kleine zaadje bloeit uit tot een mooie bloem. Ik vergeet. Denk niet meer aan vroeger. Laat mijn verleden achter. Ik ga verder.Ga verder met mijn leven. Ik ga de toekomst in. Ik doe het anders. Ik neem een andere weg. Die beter is voor mezelf. Ik ga verder. Ik bloei.’

In dit digitale magazine vind je de verhalen van een aantal bloeiende bloemen van Fier. Hoe hebben zij hun heftige verleden achter zich weten te laten? Waar putten zij hoop en kracht uit? Een magazine dat in het teken staat van powervrouwen. Vrouwen die voor zichzelf op durfden te komen. Het is goed om je te realiseren dat deze vrouwen vaak een heel traject hebben afgelegd voordat ze op het punt zijn gekomen dat ze in staat waren om het geweld en de gevolgen achter zich te laten.

 

labyrint
Het labyrint van mijn gedachten, door Mary-Jane Sahanaja

Indrukwekkend autobiografisch verhaal over een meisje van Moluks-Nederlandse afkomst. Ze werd misbruikt door haar vader en andere familieleden en geestelijk mishandeld en verwaarloosd door haar moeder. Haar vader leed aan chronische stress door zijn ervaringen in het KNIL-leger. Hij misbruikt zijn dochtertje jarenlang. Door zijn bedreigingen legt zij zichzelf een spreekverbod op. Ze beschrijft wat haar is overkomen en haar moeilijke weg om dit uiteindelijk te kunnen verwerken. De belangrijkste reden voor haar om dit boek te schrijven is om te delen met lotgenoten. ISBN 9789048431472.

 

De wonderen die ik heb mogen beleven, door Jessica Kamphaus

Dit authentieke verhaal neemt je mee in de ziel van een vrouw. Gaandeweg leer je wat het leven werkelijk waard is. Het boek gaat diep in op persoonlijke ervaringen en probeert hiermee wijsheid mee te geven voor verbeteringen in de eigen persoonlijke levenssfeer. 
Het boek vertelt een aantal cruciale scenes uit het leven en geeft ondersteuning en advies vanuit het oogpunt van de auteur. Het doel van het boek is ook erg duidelijk, namelijk mensen op weg proberen te hepen. Het waargebeurde verhaal is tevens een verhaal waar de lezer geheel in op kan gaan. Het boek voorziet, naast het geven van advies, de lezer van lezersgenot en is een garantie voor een meeslepend verhaal.
ISBN : 9789081788304

 
Boa, door Rita Zecher

Naarmate ze zich meer inzet voor seksueel misbruikte kinderen komt ze in aanraking met de politie, de daders en hun advocaten. Als enige kinderpsychiater op Aruba, zonder steun van een sterk team, voelt ze zich niet meer veilig en keert na twee jaar terug naar Nederland. De bevolking van Aruba, een eiland in beweging, is zich bewust geworden dat de situatie zoals zij nu is, waarbij elke schanddaad in de doofpot wordt gestopt, niet meer gedoogd kan worden. "Eindelijk iemand die durft te praten!” ISBN : 9789490352233
 
 
Voetstappen op de trap, door Kees Opmeer

Zestien slachtoffers van kindermishandeling zijn geïnterviewd en hun ervaringen zijn verwerkt tot levensechte verhalen, verteld vanuit het perspectief van het kind. Aangrijpende en buitengewoon schokkende verhalen, die een indringend beeld geven van hun ervaringen. Maar ook verhalen van slachtoffers die het verwerkt hebben en in staat waren over hun ervaringen te praten. Ook voor professionals uit het werkveld is het boek uitermate geschikt. ISBN : 9023245490
 
   
Trauma en herstel, door Judith Lewis

De gevolgen van geweld, mishandeling, mishandeling thuis en politiek geweld. Dit boek kan van grote betekenis zijn voor het begrijpen en behandelen van een trauma. Het laat o.a. zien hoe fysieke mishandeling van kinderen hun persoonlijkheidsontwikkeling kan ondermijnen. En het biedt houvast bij de stapsgewijze behandeling van ernstig getraumatiseerde volwassenen. ISBN : 9028416536
  


 
 
Bont en blauw, door Anna Quindlen
In de ogen van de buitenwereld vormen Fran, verpleegkundige en Bobby, politieagent samen met hun zoontje een modelgezin. Achter de schermen wordt Fran echter mishandeld, meestal zo geraffineerd dat de buitenwereld niets merkt. Hoewel het huwelijk nog steeds goede momenten heeft besluit Fran onder te duiken. Niet alleen uit lijfsbehoud maar ook om haar zelfrespect te behouden. ISBN : 9046700941
 
 


Dans naar het licht, door Migael Scherer

Op een indrukwekkende integere wijze schetst Migael Scherer deze afschuwelijke gebeurtenis die haar hele leven veranderde. Door het lezen van dit boek leven we van dag tot dag mee met Michael en leren we begrijpen wat het betekent slachtoffer te zijn van een verkrachting. ISBN : 9021524090
 
 
 
 
 
De straf op zwijgen is levenslang 

De samenstellers van dit boek zijn vrouwen die incest meegemaakt hebben en de gevolgen nog dagelijks ervaren. Zij weten dat zwijgen de daders beschermt en het probleem voort laten bestaan. Daarom vertellen zij hun levensverhaal, elk op haar eigen manier. Om het stilzwijgen te doorbreken. Het boek wordt niet meer herdrukt, maar is te bestellen op de site van VSK Nederland. ISBN : 9023680073
 
 
 
Tijger, tijger, door Margaux Fragoso

Een indrukwekkend boek waarin duidelijk geschetst wordt hoe manipulatief een pedofiel te werk gaat en zijn slachtoffer steeds verder weet in te pakken. Margaux geeft in haar boek een inkijk in de ziel van de pedofiele man die van vriend langzaam verandert in een vaderfiguur en later haar minnaar.

Tegen Haar Wil
(0592) 34 74 44
E info@tegenhaarwil.nl
Privacy Statement
Disclaimer

© 2019 Tegen Haar Wil